Przez lata naszego bogatego doświadczenia biuro projektów AMK PROJEKT zrealizowało zamówienia w zakresie:

•    obiektów użyteczności publicznej,

•    obiektów handlowych i usługowych,

•    budynków mieszkalnych.

 

Przede wszystkim jednak koncentrujemy się na obszarze budownictwa przemysłowego.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami realizowanymi przez naszą firmę.