Projekty Przemysłowe

2020 – Projekt biogazowni rolniczej w Turowie i Starym Chwalimie dla Toren SA

 

2020 – Projekt budowy 3 zbiorników do magazynowania oleju napędowego w Radzionkowie dla Tanquid Polska sp. z oo

 

2017 – Projekt budowy 2 zbiorników na olej napędowy w Radzionkowie dla Tanquid Polska Sp. z oo

 

2017 - Rozbudowa bazy paliw Łętownia, Tanquid Polska sp.z oo

 

2017 - Projekt biogazowni rolniczej w Rzeczycach dla Toren SA

 

2014 - Projekt wykonawczy i realizacja przebudowy i rozbudowy Zakładu ELEKTROLUX w Siewierzu  (Generalny Wykonawca - SKANSKA)

 

2012-2014 - Projekt budowlany instalacji o mocy 1,6 MWe do produkcji energii elektrycznej i bionawozu w Dobrzejowicach

2012-2013 – Projekt budowy instalacji do produkcji energii elektrycznej i ciepła w procesie termicznego przekształcania odpadów w Piotrkowie Trybunalskim (15 000 m2)

2011 – Budowa chłodni wraz z sortownią warzyw gruntowych  w Kamieńcu  - (6015 m2)

2010 - Projekt magazynu wraz z sortownią warzyw w Paczynie (1620 m2)

 

2009 - Przebudowa magazynu na chłodnie warzyw gruntowych w Kamieńcu (427 m2)

2009 - Projekt szklarni warzyw gruntowych w Paczynie -17 890 m2

 

2009 - Elektrociepłownia zasilana biomasą w tym adaptacja istniejącego budynku biurowo-socjalnego dla Zakładu Produkcji Etanolu BIOAGRA S.A. w Goświnowicach (projekt budowlany)

 

2008 -Instalacja elektrolizy w Zakładach Chemicznych ROKITA w Brzegu Dolnym (projekt budowlany) – realizacja 2008-2009

 

2008 - Budowa Wytwórni IPOL wraz z infrastrukturą  dla Zakładów Chemicznych PCC ROKITA w Brzegu Dolnym (projekt budowlany i wykonawczy) –realizacja 2008-2009

2007 – Fabryka szyb samochodowych Saint-Gobain Sekurit w Dąbrowie Górniczej – koordynacja budowy dla Kajima Europe  Sp. z o.o.

 

2007- Modernizacja i rozbudowy spalarni śmieci SARPI w Dąbrowie Górniczej (koncepcja)

 

2007 - Budynek warsztatowo-garażowy (3855 m3 )  w Bazie Paliw Płynnych OLPP w Kawicach (Projekt architektury, konstrukcji, instalacyjny, elektryczny, drogowy, koordynacja, nadzory autorskie) – realizacja 2007-2008

2006 - Przebudowa i modernizacja hali produkcyjnej na lakiernie dla BUDOTECHNIKA Sp. z o.o. w Pilchowicach (3000 m3) (projekt architektury, konstrukcji, instalacji, elektryczny) – realizacja 2008-2010

 

2005 - Rozbudowa Zakładu Ogrodniczego o magazyn-sortownię w Paczynie– (8600 m3 )

 

2005 - Modernizacja laboratorium (975 m3) w KWK „Bolesław Śmiały” w Łaziskach Górnych (Kompania Węglowa S.A.)

 

2004 - Modernizacja hali (5300 m3) oraz plan zagospodarowania terenu (53000m2) dla inwestycji „Intensyfikacja produkcji trójpolifosforanu sodu oraz budowa instalacji zatężania kwasu fosforowego” w Zakładach Chemicznych „WIZÓW” S.A. w Bolesławcu

 

         

•    2003 - Plan generalny zagospodarowania Zakładu Alkilofenoli oraz modernizacja budynku sterowni w Kędzierzynie-Blachowni (Chemeko sp. z o.o.)

•    Modernizacja chłodni składowej na magazyny farb w Toszku dla – 10000 m3 –    realizacja 2001